Ứng dụng kit phát triển mte-w110 (esp8266) làm bộ dự báo thời tiết toàn việt nam

Đào Hùng 09/04/2021
ung-dung-kit-phat-trien-mte-w110-esp8266-lam-bo-du-bao-thoi-tiet-toan-viet-nam

1. Giới thiệu kit phát triển MTE-W110

 • Hiện nay, việc ứng dụng sóng WiFi vào trong các dự án IoT hẳn không còn xa lạ đối với chúng ta. Và khi nhắc đến WiFi, chúng ta không thể không nhắc đến ESP8266. Vậy ESP8266 là gì? ESP8266 là một mạch vi điều khiển có thể giúp chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử. Điều đặc biệt của nó, đó là sự kết hợp của module WiFi tích hợp sẵn bên trong con vi điều khiển chính. Hiện nay, ESP8266 rất được giới nghiên cứu tự động hóa Việt Nam ưa chuộng vì giá thành cực kỳ rẻ (chỉ bằng một con Arduino Nano), nhưng lại được tích hợp sẵn WiFi, bộ nhớ flash 8Mb! Điều đó thật tuyệt vời phải không nào?

wifi esp8266

 

 • Dựa vào những tính năng ưu việt của ESP8266, LAMCHUCONGNGHE.COM đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển kit MTE-W110. MTE-W110 có cấu tạo chính gồm 1 chip ESP-12S, 1 màn hình LCD128x64, 5 nút nhấn (gồm 1 nút nguồn). Các bạn có thể sử dụng MTE-W110 để tự lập trình về các ứng dụng IoT với chức năng giám sát và điều khiển qua màn hình LCD. Tuy nhiên trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn sử dụng MTE-W110 làm bộ dự báo thời tiết cho toàn Việt Nam, bao gồm 63 tỉnh thành. Bộ dự báo thời tiết sẽ hiển thị lên màn hình các thông tin cơ bản như tên thành phố, ngày giờ, thời tiết trong 3 ngày gần nhất hoặc thậm chí các bạn có thể sử dụng bộ dự báo thời tiết như một chiếc đồng hồ báo thức.

wifi esp8266

2. Lập trình

 • Nếu bạn chưa tải board ESP8266 trong Arduino IDE thì quay trở lại bài viết này trước khi chúng ta bắt đầu project..

Lưu ý: Bạn chỉ được chọn board ESP8166 có phiên bản từ 2.5.2 trở xuống để phù hợp với thư viện WiFiManager

Để hoàn thành được project này, bạn cần có thêm nhưng thư viện dưới đây:

Dưới đây là code mẫu của project

/*
 * Author: RedFox97
 * Đấu nối
 * |---------|---------|---------------|
 * |  LCD  | ESP8266 | Chân đặc biệt |
 * |---------|---------|---------------|
 * |  RST  |  D0  |   GPIO16  |
 * |  SCLK |  D6  |   GPIO12  |
 * |  A0  |  D5  |   GPIO14  |
 * |  SID  |  D7  |   GPIO13  |
 * |---------|---------|---------------|
 */

//Khai báo thư viện
#include <ESP8266WiFi.h>       // Thư viện esp8266 version 2.5.2
#include <time.h>
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>    // Thư viện HTTP Client version 0.4.0
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>       // Thư viện WiFi Manager version 0.14
#include <ArduinoJson.h>       // Thư viện decode Json version 6.13.0
#include "ST7565_homephone_esp8266.h"

// Khai báo chân nút bấm, còi
#define Select 5   //D1--GPIO5---------Chân số 1
#define Up   4   //D2--GPIO4---------Chân số 2
#define Down  0   //D3--GPIO0---------Chân số 3
#define Back  2   //D4--GPIO2---------Chân số 4
#define Buzz  15  //D8--GPIO15

// Tọa độ có thể tùy vào vị trí bạn ở
const String cityName  = "Ha Noi";
const String latitude  = "21.0651854";             // Kinh độ
const String longitude = "105.7185722";            // Vĩ độ
const String key    = "ca66835ddbaa496c9d11aee5f4xxxxxx";  // auth key weatherbit.io
int   lanChayHieuUng, viTriHieuUng, thoiGianChayHieuUng;
String ngayTrongTuan, thang, ngay, gio, phut, giay, nam;
int   hour, minute, sec;
int   nhietDoHienTai, doAmHienTai, thoiTietHienTai, nhietDoNgayMai, doAmNgayMai, thoiTietNgayMa;
String ngayMai, thangSau;
int dBm, quality, percent;
const static unsigned char tdo[]= {
 0x00,0x07, 0x05, 0x07, 0x00,
};
const unsigned char rain [] = {
0xC0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xB8, 0xDE, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFA, 0xFA,
0xFE, 0xBC, 0xD8, 0xF0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x03, 0x07, 0x0D, 0x0F, 0x0F, 0x8F, 0x0F, 0x1F,
0x1F, 0xBF, 0x37, 0x37, 0x37, 0xB7, 0x37, 0x3B, 0x1F, 0x8F, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x07,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x31, 0x18, 0x00, 0x03, 0x01, 0x30, 0x18, 0x03, 0x01, 0x30, 0x18,
0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};
const unsigned char cloudy [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x90, 0x08, 0x08, 0x08,
0x18, 0x24, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x24, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x20, 0xC0, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
const unsigned char lighting [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0xE0, 0xC0,
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0D, 0x0C, 0x0C, 0x0C,
0x8C, 0xCC, 0xEC, 0x6C, 0x2C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x23, 0x1B, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
const unsigned char lighting_rain [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0x60, 0x60, 0x60, 0x60, 0x70, 0x30, 0x30, 0x30, 0xE0, 0xC0,
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x4F, 0x0D, 0x4C, 0x0C, 0x0C,
0x8C, 0xCC, 0xEC, 0x6C, 0x2C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x4C, 0x0C, 0x4C, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x03, 0x23, 0x1B, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x10,
0x02, 0x10, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
const unsigned char night [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x20, 0xA0, 0xA0, 0x40,
0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x83, 0x00,
0x00, 0x7C, 0x82, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x09, 0x09, 0x0A, 0x0A, 0x04,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
};
const unsigned char clear_sky [] = {
0x00, 0x00, 0x40, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x9C, 0xD8, 0xC0, 0xE2, 0xEC, 0xEC, 0xE2, 0xC0, 0xD8,
0x9C, 0x08, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x24, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3C, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x24,
0x00, 0x00, 0x02, 0x07, 0x03, 0x00, 0x10, 0x39, 0x1B, 0x03, 0x47, 0x37, 0x37, 0x47, 0x03, 0x1B,
0x39, 0x10, 0x00, 0x03, 0x07, 0x02, 0x00, 0x00, 
};

const unsigned char clear_cloudy [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x20, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0x5C, 0x40, 0x40, 0xC0, 0x80, 0x20,
0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC1, 0x41, 0x50, 0x57, 0xFD,
0xF8, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3D, 0xF7, 0xD0, 0x81, 0x81, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0x0F, 0x18, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30,
0x30, 0x30, 0x30, 0x31, 0x33, 0x1E, 0x00, 0x00, 
};
const unsigned char night_cloud [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x90, 0x90, 0x50,
0x50, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40, 0x7E,
0xC1, 0x20, 0x10, 0x1E, 0x11, 0x10, 0x20, 0xC0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x08,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00, 
};
ST7565 lcd(16, 12, 14, 13);    //RST, SCLK, A0, SID
Ticker   flip;
WiFiManager wifiManager;

void setup() {
 Serial.begin(115200);                    // Khởi tạo Serial với baudrate 115200
 configTime(7 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");  // Cài đặt thời gian
 pinMode(Select,INPUT_PULLUP);
 pinMode(Up,INPUT_PULLUP);
 pinMode(Down,INPUT_PULLUP);
 pinMode(Back,INPUT_PULLUP);
 pinMode(Buzz,OUTPUT);
 lcd.ON();                          // Khởi tạo LCD
 lcd.SET(35,0,0,0,4);
 lcd.display();
 lcd.clear();                        // Hiển thị
 lcd.Corner(0,0,127,63,5,BLACK);               // Vẽ bo ngoài
 canGiua(64,12,"Dang cai dat...");              // Thông báo đang cài đặt WiFi
 lcd.display();
 delay(500);
 wifiManager.autoConnect("Weather Station","12345678");   // Chờ kết nối WiFi
 canGiua(64,22,"Da ket noi WiFi");              // Thông báo kết nối thành công WiFi
 lcd.display();
 delay(500);
 while(nam.toInt()<2000) {                  // Chờ cập nhật thời gian xong
  capNhatThoiGian();                    // Cập nhật thời gian
  delay(50);
 }
 duBaoHienTai(latitude, longitude, key);
 duBaoThoiTiet(latitude, longitude, key);
 canGiua(64,32,"Da cap nhat");                // Thông báo cập nhật xong thời gian
 canGiua(64,42,"thoi gian");                 // Thông báo cập nhật xong thời gian
 lcd.display();
 delay(2000);
 flip.attach(1,ngat);                    // Khởi tạo ngắt 1s
}

void loop() {
 lcd.clear();
 lcd.Corner(0,0,127,63,5,BLACK);
 lcd.DrawLine(0,10,128,10,BLACK);
 canGiua(64,1,cityName);                   // Hiển thị tên Thành Phố
 Signal();
 lcd.DrawLine(0,34,128,34,BLACK);              // Đường kẻ giữa thời gian và thông tin thời tiết
 canGiua(32,13,ngayTrongTuan);                // Hiển thị thời gian
 canGiua(32,24,ngay+"/"+thang+"/"+String(nam));
 hienThiGio();
 lcd.DrawLine(64 - viTriHieuUng, 34, 64 - viTriHieuUng, 64, BLACK);
 lcd.DrawLine(128 - viTriHieuUng, 34, 128 - viTriHieuUng, 64, BLACK);
 hienThiThoiTiet(18,36,ngay + "/" + thang,String(nhietDoHienTai),String(doAmHienTai));
 iconThoiTiet(38,38,thoiTietHienTai,1);
 hienThiThoiTiet(82,36,ngayMai + "/" + thangSau,String(nhietDoNgayMai),String(doAmNgayMai));
 iconThoiTiet(102,38,thoiTietNgayMai,2);
 lcd.display();
}

void ngat() {
 sec++;
 if(sec == 60) {
  minute++;
  sec = 0;
 }
 if(minute == 60) {
  hour++;
  minute = 0;
 }
 if(hour == 24) {               // Sau 1 ngày cập nhật thời gian 1 lần
  hour = 0;
  capNhatThoiGian();
 }
 if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  WiFi.reconnect();
}


/*
 * Lấy thời gian, trả về
 * |-----------------|---------------|----------------------|
 * |   Biến    | Kiểu trả về |    Nhiệm vụ    |
 * |-----------------|---------------|----------------------|
 * |   ngay    |        |           |
 * | ngayTrongTuan |        |           |
 * |   thang   |        |           |
 * |    nam    |  String   |    Hiển thị    |
 * |    gio    |        |           |
 * |   phut    |        |           |
 * |   giay    |        |           |
 * |         |---------------|----------------------|
 * |   hour    |        |           |
 * |   minute   |   Int   | Đếm thời gian thực |
 * |    sec    |        |           |
 * |-----------------|---------------|----------------------|
 */
void capNhatThoiGian() {
 time_t now = time(nullptr);
 String data = ctime(&now);  // Lưu chuỗi nhận được
 // Tách dữ liệu
 ngayTrongTuan = data.substring(0,3);
 String month     = data.substring(4,7);
 ngay         = data.substring(8,10);       // Ngày để hiển thị
 gio          = data.substring(11,13);      // Giờ để hiển thị
 phut         = data.substring(14,16);      // Phút để hiển thị
 giay         = data.substring(17,19);      // Giây để hiển thị
 nam          = data.substring(20,24);      // Năm để hiển thị
 
 //Biến đổi
 ngayTrongTuan.toUpperCase();
 ngay.trim();
 if(ngay.toInt() < 10) {
  ngay = "0" + ngay;
 }
 if(month=="Jan") thang="01";
 else if(month=="Feb") thang="02";
 else if(month=="Mar") thang="03";
 else if(month=="Apr") thang="04";
 else if(month=="May") thang="05";
 else if(month=="Jun") thang="06";
 else if(month=="Jul") thang="07";
 else if(month=="Aug") thang="08";
 else if(month=="Sep") thang="09";
 else if(month=="Oct") thang="10";
 else if(month=="Nov") thang="11";
 else if(month=="Dec") thang="12";
 hour  = gio.toInt();
 minute = phut.toInt();
 sec   = giay.toInt();
}

void duBaoHienTai(String latitude, String longitude,String key) {
 HTTPClient http;
 http.begin("http://api.weatherbit.io/v2.0/current?&lat="+latitude+"&lon="+longitude+"&key="+key);
 if(http.GET() == HTTP_CODE_OK) {
  String data = http.getString();
  DynamicJsonDocument doc(1200);
  deserializeJson(doc, (char*) data.c_str());
  nhietDoHienTai  = doc["data"][0]["temp"].as<int>();
  doAmHienTai    = doc["data"][0]["rh"].as<int>();
  thoiTietHienTai  = doc["data"][0]["weather"]["code"].as<int>();
 }
 http.end();
}

void duBaoThoiTiet(String latitude, String longitude,String key) {
 HTTPClient http;
 http.begin("http://api.weatherbit.io/v2.0/forecast/daily?&lat="+latitude+"&lon="+longitude+"&days=2&key="+key);
 if(http.GET() == HTTP_CODE_OK) {
  String data = http.getString();
  Serial.println(data);
  DynamicJsonDocument root(2400);
  deserializeJson(root, (char*) data.c_str());
  nhietDoNgayMai = root["data"][1]["temp"].as<int>();
  doAmNgayMai   = root["data"][1]["rh"].as<int>();
  thoiTietNgayMai = root["data"][1]["weather"]["code"].as<int>();
  String ngay  = root["data"][1]["datetime"];
  ngayMai     = ngay.substring(8,10);
  thangSau    = ngay.substring(5,7);
 }
 http.end();
}

/*---------------------------Hiển thị 1 chuỗi kí tự---------------------------*/
void hienThi(int x, int y,String chuoi) {
 lcd.Asc_String(x,y,(char*) chuoi.c_str(),BLACK);
}

/*---------------------------Căn giữa 1 chuỗi kí tự---------------------------*/
void canGiua(int x, int y, String a) {     // Căn giữa 1 chuỗi kí tự
 lcd.Asc_String(x+1-(a.length()*6)/2,y+1,(char*) a.c_str(),BLACK);
}

/*--------------------------Hiển thị số, font CASIO---------------------------*/
void hienThiSoCasio(int x,int y,int so,bool color) {   // Hiện thị 1 số theo font Casio
 if(so<10) {
  lcd.Number_Ulong(x,y,0,CASIO_NUMBER,color);
  lcd.Number_Ulong(x+13,y,so,CASIO_NUMBER,color);
 }
 else
  lcd.Number_Ulong(x,y,so,CASIO_NUMBER,color);
}

/*---------------------------Hiển thị thời gian------------------------------*/
void hienThiGio() {
 hienThiSoCasio(66,15,hour,BLACK);
 if(sec%2==0)
  lcd.Rect(95,19,2,9,BLACK);     // Dấu ':'
 else
  lcd.Rect(95,19,2,9,WHITE);
 lcd.Rect(95,21,2,5,WHITE);
 hienThiSoCasio(100,15,minute,BLACK);
}

void Signal() {           // Hiển thị cường độ tín hiệu WiFi
 int percent;
 dBm = WiFi.RSSI();               // Cường độ tín hiệu
 if(dBm<=-100 || WiFi.status() != WL_CONNECTED) // Nếu cường độ < -100dBm thì không có tín hiệu WiFi
  quality=0;
 else                      // Nếu cường độ >-50dBm thì cường độ tín hiệu tốt
  if(dBm>=-50)
   quality=100;
  else                     // Cường độ tín hiệu tính theo công thức 2 * ( dBm + 100)
   quality = 2*(dBm+100);
 if(quality == 0)
  percent = 0;
 else
  if(quality<=20)
   percent = 1;
  else
   if(quality<=40)
    percent = 2;
   else
    if(quality<=60)
     percent = 3;
    else
     if(quality<=80)
      percent = 4;
     else
      percent = 5;
 for(int i=0;i<percent;i++) {           // Hiển thị cột sóng
  lcd.Rect(4+2*i-2,8-i,1,i+1,BLACK);
 }
}

void iconThoiTiet(int x, int y,int code,int ngaybao) {   //https://www.weatherbit.io/api/codes  Hiển thị Icon thời tiết
 if(code==200 || code==201 || code==202)    // Mua kem sam set
  lcd.Bitmap(x,y,24,24,lighting_rain,BLACK);
 if(code==230 || code==231 || code==232 || code==233)  // Sam set
  lcd.Bitmap(x,y,24,24,lighting,BLACK);
 if(code==300 || code==301 || code==302 || code==500 || code==501 || code==502 || code==511 || code==520 || code==521 || code==522 || code==623)// May + mua
  lcd.Bitmap(x,y,24,24,rain,BLACK);
 if(ngaybao==1) {
  if(hour <18 && hour>5) {
   if(code==800)                 // Clear Sky
    lcd.Bitmap(x,y,24,24,clear_sky,BLACK);
   if(code==801 || code==802 || code==803 || code==700 || code==711 || code==721 || code==731 || code==741 || code==751)    // Code 800 + may
    lcd.Bitmap(x,y,24,24,clear_cloudy,BLACK);
  }
  else {
   if(code==800)                 // Clear Sky
    lcd.Bitmap(x,y,24,24,night,BLACK);
   if(code==801 || code==802 || code==803 || code==700 || code==711 || code==721 || code==731 || code==741 || code==751)    // Code 800 + may
    lcd.Bitmap(x,y,24,24,night_cloud,BLACK);
  }
 }
 else {
  if(code==800)                 // Clear Sky
   lcd.Bitmap(x,y,24,24,clear_sky,BLACK);
  if(code==801 || code==802 || code==803 || code==700 || code==711 || code==721 || code==731 || code==741 || code==751)    // Code 800 + may
   lcd.Bitmap(x,y,24,24,clear_cloudy,BLACK);
 }
 if(code==611 || code==612 || code==804 )                // may X2
  lcd.Bitmap(x,y,24,24,cloudy,BLACK);
}

void hienThiThoiTiet(int x, int y,String Day,String nhietdo, String doam) {   // Hiển thị form nhiệt độ, độ ẩm
 lcd.FillRect(x-15,y,Day.length()*6+1,9,BLACK);     // Ngày
 lcd.Asc_String(x-14,y+1,(char*) Day.c_str(),WHITE);
 if(nhietdo.toInt() < 10) {               // Nhiệt độ
  hienThi(x-9,y+10,nhietdo);
  lcd.Bitmap(x-3,y+10,5,7,tdo,BLACK);
  lcd.Asc_Char(x+3,y+10,'C',BLACK);
 }
 else {
  hienThi(x-11,y+10,nhietdo);
  lcd.Bitmap(x+1,y+10,5,7,tdo,BLACK);
  lcd.Asc_Char(x+7,y+10,'C',BLACK);
 }
 canGiua(x,y+18,doam+"%");                // Độ ẩm
}

Hoặc bạn có thể tải project mẫu tại đây

Cuối cùng là phần nạp code

Đấu nối mạch nạp USB-TTL với board MTE-W110.

wifi esp8266

Bạn chọn board ESP với các thông số như hình dưới đây

wifi ưsp8266

Để nạp được code, bạn làm như sau:

 • Nhấn Upload trên Arduino IDE
 • Nhấn giữ nút Flash
 • Nhấn nút Reset
 • Nhả nút Reset
 • Cuối cùng nhả nút Flash, kết thúc việc nạp code vào board.

wifi esp8266

Chúc các bạn thành công và sớm hoàn thành các dự án của mình!

3. Video hướng dẫn

https://www.youtube.com/watch?v=RJ0uWdthruo

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN