Mạch nạp usb isp v2.0 - mạch nạp 8051, avr

62.000₫ Còn hàng
MẠCH NẠP USB ISP V2.0 - MẠCH NẠP 8051, AVR THÔNG TIN SẢN PHẨM: Mạch nạp AVR USB ISP là phiên bản nạp tốc độ cao cho AVR Và 89S.. Mạch nạp chạy trên tích hợp trên WinXP,WIN7, và Win8 ,Win10 MẠCH NẠP CÓ KHẢ NĂNG NẠP CHO CÁC DÒNG: * 8051: AT89S51、...

MẠCH NẠP USB ISP V2.0 - MẠCH NẠP 8051, AVR

THÔNG TIN SẢN PHẨM: 

 •    Mạch nạp AVR USB ISP là phiên bản nạp tốc độ cao cho AVR Và 89S.. 
 •    Mạch nạp chạy trên tích hợp trên WinXP,WIN7, và Win8 ,Win10


MẠCH NẠP CÓ KHẢ NĂNG NẠP CHO CÁC DÒNG:
* 8051: 

 •      AT89S51、AT89S52、AT89S8252

* AVR:

 •       ATTiny12(L)、ATTiny13(V)、ATTiny15(L)、ATTiny24(V)、ATTiny25(V)
 •       ATTiny26(L)、ATTiny2313(V)、ATTiny44(V)、ATTiny45(V)、ATTiny84(V)
 •       ATTiny85(V)、AT90S2313(L)AT90S2323(L)、AT90S2343(L)、AT90S1200(L)
 •       AT90S8515(L)、AT90S8535(L)、ATMEGA48(V)、ATMEGA8(L)、ATMEGA88(V)、
 •       ATMEGA8515(L)、ATMEGA8535(L)、ATMEGA16(L)、ATMEGA162(V)
 •       ATMEGA163(L)、ATMEGA164(V)、ATMEGA165(V)、ATMEGA168(V)
 •       ATMEGA169(V)、ATMEGA169P(V)、ATMEGA32(L)、ATMEGA324(V)、
 •       ATMEGA325(V)、ATMEGA3250(V)、ATMEGA329(V)、ATMEGA3290(V)、
 •       ATMEGA64(L)、ATMEGA640(V)、ATMEGA644(V)、ATMEGA645(V)、
 •       ATMEGA6450(V)、ATMEGA649(V)、ATMEGA6490(V)、ATMEGA128(L)、
 •       ATMEGA1280(V)、ATMEGA1281(V)、ATMEGA2560(V)、ATMEGA2561(V)、
 •       AT90CAN32、AT90CAN64、AT90CAN128、AT90PWM2(B)、AT90PWM3(B)、
Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: