Hướng dẫn esp8266 #3: sử dụng thư viện wifi manager

Đào Hùng 09/04/2021
huong-dan-esp8266-3-su-dung-thu-vien-wifi-manager

Mở đầu

 • Hôm nay, chúng ta sẽ đi đến một bài rất thú vị, đó là config cho Esp8266 bằng điện thoại, hay còn được gọi là smart-config nhé. Nó sẽ rất tiện lợi khi bạn có nhu cầu di chuyển lớn và không thể nạp code liên tục cho bo mạch Esp8266 được. Rất hứng thú phải không, bắt đầu ngay nào !

Chuẩn bị

Phần cứng
ESP8266 NodeMCU v1.0 x1
Phần mềm
Arduino IDE  
Thư viện
WiFi Manager  

Cách cài đặt thư viện

 • Tải thư viện trên Github

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Tải thư viện trên Github

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Chọn Sketch → Include Library → Add .ZIP Library

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

Chọn thư viện vừa tải

 • Tải thư việc trực tiếp trên Library Manager

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Chọn Sketch → Include Library →Manager Library

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Gõ vào ô tìm kiếm wifi manager, sau đó kéo xuống, tới WiFi Manager by tzapu thì ra chọn Install
 • Như vậy là ta đã add thành công thư viện WiFi Manager
 • Hướng dẫn config wifi cho ESP8266

 • Code

#include <ESP8266WiFi.h>     //https://github.com/esp8266/Arduino
 
//needed for library
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <WiFiManager.h>     //https://github.com/tzapu/WiFiManager
 
WiFiManager wifiManager;
 
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  
  //reset WiFi saved settings
  //wifiManager.resetSettings();
  
  //set custom ip for portal
  //wifiManager.setAPStaticIPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0));
 
  //fetches ssid and pass from eeprom and tries to connect
  //if it does not connect it starts an access point with the specified name
  //here "AutoConnectAP"
  //and goes into a blocking loop awaiting configuration
  wifiManager.autoConnect("AutoConnectAP");
  //or use this for auto generated name ESP + ChipID
  //wifiManager.autoConnect();
 
  
  //if you get here you have connected to the WiFi
  Serial.println("connected...yeey :)");
}
 
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  
}
 • Các bước config trên điện thoại

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Truy cập vào ESP 8266 đang ở chế độ Acess Point

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Chọn Configure

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Chọn WiFi và nhập mật khẩu sau đó nhấn Save

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Thông báo đang kết nối ESP với WiFi vừa nhập

Hướng dẫn ESP8266 #3 Sử dụng thư viện WiFi Manager

 • Khi bạn đã kết nối được vào mạng rồi, trên cửa sổ Serial báo kết nối với mạng thành công
 • Các bạn hãy nạp code và tận hưởng thành quả nhé.

 Video

http://youtube.com/watch?v=P65TiIREn4E

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN