Hiển thị ram và cpu của window lên lcd

Đào Hùng 09/04/2021
hien-thi-ram-va-cpu-cua-window-len-lcd

I.Mở đầu:

hi chào mội người hôm nay mình có một project nho nhỏ =))), đó là lấy thông tin như Ram và Cpu từ máy tính rồi chuyển dữ liệu thông qua giao tiếp Serial rồi hiển thị lên LCD

 • đôi chút về giao tiếp Serial trên arduino

Tất cả các mạch Arduino đều có ít nhất 1 cổng Serial (hay còn được gọi là UART hoặc USART). Giao tiếp Serial được thực hiện qua 2 cổng digital 0 (RX) và 1 (TX) hoặc qua cổng USB tới máy tính. ở đây chúng ta sẽ sử dụng giao tiếp với máy tính qua cổng USB để có thể truyền dữ liệu lấy được từ máy tính sang arduino

II. Chuẩn bị

1.phần cứng:

 • LCD 1602 (chỉ sử dụng lcd1602 nếu là màn LCD khác thì không thể sử dụng )
 • Module I2C (ở đây mình sử dụng module I2C để giảm số dây kết nối với LCD)
 • Arduino uno R3

2.phần mềm:

Đầu tiên việc quan trọng là dowload các thư viện quan trọng sử dụng cho project này, mình để link ở dưới các bạn có thể download nếu chưa có =)))

3. Đấu nối 

đầu tiên chúng ta nối dây  LCD(sử dụng I2C) với arduino theo như hình sau:

Hiển thị Ram và Cpu của Window lên LCD

III.Thực hành

1.code

  Ở đây mình gửi dữ liệu trực tiếp từ máy tính thông qua giao tiếp Serial của arduino nên mình sẽ code như sau đây.

#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

void setup() {
// put your setup code here, to run once:

lcd.begin(); // khởi động, cho phép arduino sử dụng màn hình LCD
lcd.backlight(); // bật màn hình

Serial.begin(9600);

}

void loop() {
if (Serial.available()) {
delay(1000);                  //đợi 1 tí =))
lcd.clear();
while (Serial.available() > 0) {  // nếu có tín hiệu được gửi đến arduino
char c = Serial.read();        // đọc các tham số được lưu trong Serial, các tham số mặc định có kiểu dữ liệu là "chuỗi"

// dữ liệu ở đây sẽ là phần trăm sử dụng của CPU và phần trăm sử dụng của RAM = )))
lcd.write(c); // xuất giữ liệu về RAM và CPU
   }
  }
}

Cuối cùng là cắm cáp nối với máy tính và nạp code vào thôi =)))))

2. thao tác trên máy tính

 •  Sau khi nạp code thành công vào arduino, bạn hãy kiểm tra cho mình xem cổng kết nối arduino với máy tính là cổng nào bằng cách mở  Arduino IDE xem  ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ làm việc (ở đây cổng kết nối của mình là  COM3)

Hiển thị Ram và Cpu của Window lên LCD

 • Tiếp theo mở file  monitor.exe mình đã để link ở phần 1 phía trên , giao diện sẽ như thế này

Hiển thị Ram và Cpu của Window lên LCD

 • phần mềm sẽ hỏi các bạn xem cổng kết nối với arduino là cổng nào, tất nhiên điền cổng kết nối đã xem ở trên vào thôi

Hiển thị Ram và Cpu của Window lên LCD

 • Hiện như hình trên có nghĩa là bạn đã thành công =)))

Cuối cùng là tận hưởng thành quả đã đạt được

Hiển thị Ram và Cpu của Window lên LCD

OK! nếu trên LCD hiển thị như trên thì có nghĩa là các bạn đã thành công rồi đấy ==’

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN