Hdsd bộ combo khóa cửa sử dụng rfid chi tiết nhất, nhà thông minh nhất định phải có!

Đào Hùng 09/04/2021
hdsd-bo-combo-khoa-cua-su-dung-rfid-chi-tiet-nhat-nha-thong-minh-nhat-dinh-phai-

1. Giới thiệu

  • Bạn muốn ngôi nhà của mình có một mức an ninh tốt với độ bảo mật cao. Bạn muốn quản lý việc ra vào của nhân viên trong công ty. Thay vì dùng chìa khóa để mở cửa, bạn muốn một giải pháp khác nhanh hơn mà vẫn đảm bảo sự an toàn. Thật đáng ngạc nhiên, bộ khóa cửa sử dụng RFID có thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu đó và còn hơn thế nữa.

khóa cửa sử dụng RFID

2. Combo bộ sản phẩm khóa cửa sử dụng RFID

  • Bộ điều khiển khóa cửa RFID với điện áp sử dụng 12VDC và khả năng lưu trữ lên đến 1000 thẻ, các bạn có thể sử dụng tùy chọn 1 trong 2 loại bên dưới. Về nguyên lý thì chúng giống nhau, chỉ khác nhau một chút về cách sử dụng
  • Không thể thiếu đó là những chiếc thẻ RFID
  • Bộ khóa điện 12VDC với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng
  • Bộ chuông cửa 12VDC được dùng khi có khách đến thăm nhà
  • Bộ nhấn mử cửa DOOR EXIT giúp các bạn mở cửa khi đang ở trong nhà mà không cần dùng thẻ RFID
  • Bộ Adapter 12V 2A để cấp nguồn cho toàn mạch
  • Jack chuyển đổi từ DC đực sang Domino giúp các bạn đấu dây dễ dàng hơn
  • Bộ chuyển nguồn Mini UPS có chức năng tự động cấp nguồn cho toàn mạch khi xảy ra mất điện và có khả năng cấp nguồn cho toàn mạch khi xảy ra mất điện

3. Sơ đồ đấu nối

  • Bên dưới là sơ đồ đấu nối của BỘ COMBO KHÓA CỬA SỬ DỤNG RFID, vì sơ đồ có khá nhiều dây nên các bạn cần thật chú ý khi thực hiện đấu nối

khóa cửa sử dụng RFID

4. Hướng dẫn sử dụng bộ sản phẩm bằng tiếng Việt

4.1. Mật khẩu mở cửa mặc định: 8888

4.2. Mật khẩu hệ thống mặc định: 9999

4.3. Thay đổi mật khẩu hệ thống: * mật khẩu hệ thống cũ #0# mật khẩu hệ thống mới # mật khẩu hệ thống mới # (4~6 kí tự)

4.4. Thay đổi mật khẩu mở cửa: * mật khẩu hệ thống #92# mật khẩu mở cửa mới # mật khẩu mở cửa mới # (4~6 kí tự)

4.5. Vô hiệu hóa chức năng mở cửa bằng mật khẩu: * mật khẩu hệ thống #43# (nếu chức năng này được cài đặt, mật khẩu mở cửa sẽ bị vô hiệu hóa, người dùng sẽ chỉ có thể quét thẻ để mở cửa)

4.6. Thêm thẻ chủ: * mật khẩu hệ thống #80# quét thẻ (hệ thống sẽ tự thoát menu sau khi cài đặt xong thẻ chủ)

4.7. Thêm thẻ người dùng bằng thẻ chủ: quét thẻ chủ (đợi đèn xanh nhấp nháy)>>quét thẻ mới (có thể quét nhiều thẻ mới, từng cái một)>>quét thẻ chủ (hệ thống sẽ tự thoát menu sau khi quét thẻ chủ)

4.8. Thêm thẻ người dùng bằng menu: * mật khẩu hệ thống #1# quét thẻ mới từng cái một #(nếu có 2 tiếng bíp ngắn có nghĩa là đã thêm thẻ thành công. Nếu có 1 tiếng bíp dài có nghĩa là thẻ đã được thêm từ trước. Mật khẩu mở cửa mặc định cho mỗi thẻ là 6666)

4.9. Thêm thẻ người dùng bằng ID: * mật khẩu hệ thống #2# quét thẻ mới>>nhập ID người dùng # (Sau khi quét thẻ mới, có 2 tiếng bíp ngắn, nhập ID người dùng (tùy chọn từ 0001 đến 9999), nếu có 2 tiếng bíp ngắn có nghĩa là đã thêm thẻ thành công. Nếu có 1 tiếng bíp dài có nghĩa là thẻ đã được thêm từ trước. Mật khẩu mở cửa mặc định cho mỗi thẻ là 6666)

4.10. Xóa thẻ người dùng bằng menu: * mật khẩu hệ thống #4# quét thẻ người dùng (từng cái một)

4.11. Xóa thẻ người dùng bằng ID: * mật khẩu hệ thống #5# nhập ID người dùng # (ID từ 0001 đến 9999)

4.12. Xóa toàn bộ thẻ người dùng: * mật khẩu hệ thống #90#90#

4.13. Xóa thẻ người dùng bằng thẻ chủ: quét thẻ chủ 2 lần trong 3s (hệ thống sẽ bíp bíp và đèn đỏ nhấp nháy)>>quét thẻ người dùng (từng cái một)>>quét thẻ chủ (hệ thống sẽ tự thoát menu sau khi quét thẻ chủ)

4.14. Xóa toàn bộ thẻ thủ: * mật khẩu hệ thống #89#89# (đèn đỏ nháy 4 lần)

4.15. Cài đặt các chế độ mở cửa
+, * mật khẩu hệ thống #40#: mở cửa bằng thẻ hoặc mật khẩu mở cửa
+, * mật khẩu hệ thống #41#: mở cửa bằng thẻ và nhập mật khẩu thẻ
+, * mật khẩu hệ thống #42#: chỉ sử dụng mật khẩu mở cửa
+, * mật khẩu hệ thống #43#: chỉ sử dụng thẻ

4.16. Cài đặt thời gian mở cửa: * mật khẩu hệ thống #60# nhập từ 1 đến 99 (từ 1 đến 99s) # (mặc định là 3s, tối đa là 99s)

4.17. Tự phục vụ thêm chức năng thẻ. Có 2 phương pháp:
+, * mật khẩu hệ thống #51# quét thẻ mới * mật khẩu hệ thống #52# (cần đăng nhập vào menu hệ thống một lần nữa)
+, * mật khẩu hệ thống #53# nhập số lượng thẻ (từ 1 đến 1012)>>quét thẻ mới (sau khi quét thẻ cuối cùng, hệ thống sẽ tự thoát menu)

4.18. Cài đặt mật khẩu mở cửa cá nhân: # quét thẻ người dùng>>mật khẩu mới # mật khẩu mới # (4~6 kí tự)
(Nếu cài đặt chế độ mở cửa là “mở cửa bằng thẻ và nhập mật khẩu thẻ”, sau đó không cần đăng nhập vào menu hệ thống để thực hiện cài đặt này)

RESET về cài đặt mặc định: cắt nguồn>>nhấn giữ nút reset phía sau bộ điều khiển>>kết nối nguồn, sau 2s sẽ có 4 tiếng bíp ngắn, RESET về cài đặt mặc định thành công (thẻ chủ/thẻ người dùng không bị xóa, mật khẩu hệ thống thay đổi về mật khẩu mặc định 9999)

5. Video hướng dẫn

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPr2SwzeWks

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN