Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Kính hiển vi soi nổi 600X B006 Kính hiển vi soi nổi 600X B006 - dùng để kiểm tra bo mạch và lắp ráp linh kiện điện tử

1 x ₫499000

₫499000
499,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 499,000 
Tổng 499,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Kính hiển vi soi nổi 600X B006 - dùng để kiểm tra bo mạch và lắp ráp linh kiện điện tử  × 1 499,000 
Tạm tính 499,000 
Tổng 499,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.