Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Trạm hàn T12 Quicko T12-952 bản quốc tế hiển thị OLED 220v Trạm hàn T12 Quicko T12-952 bản quốc tế hiển thị OLED 220v

1 x ₫797000

₫797000
797,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 797,000 
Tổng 797,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Trạm hàn T12 Quicko T12-952 bản quốc tế hiển thị OLED 220v  × 1 797,000 
Tạm tính 797,000 
Tổng 797,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.