Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Module Encoder không giới hạn số vòng xoay 360 độ KY-040 Module Encoder không giới hạn số vòng xoay 360 độ KY-040

1 x ₫15000

₫15000
15,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 15,000 
Tổng 15,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Module Encoder không giới hạn số vòng xoay 360 độ KY-040  × 1 15,000 
Tạm tính 15,000 
Tổng 15,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.