Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Kit phát triển FPGA Chip ALTERA Cyclone IV EP4CE6 (AX301 FPGA board + mạch nạp) Kit phát triển FPGA Chip ALTERA Cyclone IV EP4CE6 (AX301 FPGA board + mạch nạp)

1 x ₫1400000

₫1400000
1,400,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1,400,000 
Tổng 1,400,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Kit phát triển FPGA Chip ALTERA Cyclone IV EP4CE6 (AX301 FPGA board + mạch nạp)  × 1 1,400,000 
Tạm tính 1,400,000 
Tổng 1,400,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.