Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Mạch tăng áp hạ áp buck boost Tự Điều Chỉnh 0.5-30V 4A ZK-4KX Mạch tăng áp hạ áp buck boost Tự Điều Chỉnh 0.5-30V 4A ZK-4KX

1 x ₫195000

₫195000
195,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 195,000 
Tổng 195,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mạch tăng áp hạ áp buck boost Tự Điều Chỉnh 0.5-30V 4A ZK-4KX  × 1 195,000 
Tạm tính 195,000 
Tổng 195,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.