Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Hộp nhựa 115x45x25mm Hộp nhựa 115x45x25mm

1 x ₫20000

₫20000
20,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 20,000 
Tổng 20,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Hộp nhựa 115x45x25mm  × 1 20,000 
Tạm tính 20,000 
Tổng 20,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.