Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 870,000 
Tổng 870,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy sao chép thẻ từ đa năng hỗ trợ nhiều tần số sử dụng cho thẻ ra vào cửa, Thẻ thang máy, Thẻ nhân viên..  × 1 870,000 
Tạm tính 870,000 
Tổng 870,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.