Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Máy quét định vị Lidar quét vật cản, làm robot thăm dò không gian Máy quét định vị Lidar quét vật cản, làm robot thăm dò không gian

1 x ₫1800000

₫1800000
1,800,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1,800,000 
Tổng 1,800,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Máy quét định vị Lidar quét vật cản, làm robot thăm dò không gian  × 1 1,800,000 
Tạm tính 1,800,000 
Tổng 1,800,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.