Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Module cảm biến vân tay R301T Module cảm biến vân tay R301T

1 x ₫560000

₫560000
560,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 560,000 
Tổng 560,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Module cảm biến vân tay R301T  × 1 560,000 
Tạm tính 560,000 
Tổng 560,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.