#3 hướng dẫn lập trình lcd tft 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

Đào Hùng 09/04/2021
3-huong-dan-lap-trinh-lcd-tft-2-0-hien-thi-anh-bitmap

Mở đầu

 • Như bài trước thì mình có hướng dẫn mọi người tìm hiểu về Module LCD TFT2.0″ , cách đấu nối và code thử rồi =))
 • bài này mình sẽ hướng dẫn một số câu lệnh cơ bản để có thể giúp mọi người sử dụng thành thạo hơn với Module này =)))

Chuẩn bị

Phần cứng
Arduino Uno x1
LCD TFT 2.0 inch SPI x1
Dây cắm board test đực cái x7
Phần mềm
Arduino IDE  
Thư viện
TFT_22_ILI9225  

Đấu nối LCD TFT 2.0 inch với Arduino Uno

#2 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-Các câu lệnh cơ bản

LCD TFT SPI 2.0 Inch Arduino Uno R3
VCC 3V
GND GND
RST 8
RS 9
CS 10
SDA 11
CLK 13

Các bước thực hiện

 • Chọn một ảnh mà bạn muốn cover vào LCD

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

 • Mở công cụ paint và chọn hình bạn chọn. Chỉnh size ảnh trong mục resize tích pixel và chỉnh sze bất kì mà bạn muốn (ở đây mình muốn show hình ảnh toàn màn hình nên chỉnh về 176×220). nếu không được thì bỏ tích mục Maintain aspect ratio

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

 • Lưu tệp bằng Save as dưới dạng đuôi bmp (bitmap)
 • Truy cập trang web Image2cpp để chuyển đổi anh thành code
 • Chọn Choose file đẻ chọn ảnh cần decode

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

 • Phần này sẽ hiện thông số của bức ảnh mình đã sửa ở phần này bạn không cần làm gì cũng được

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

 • Preview

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

 • Output

Ở phần Code output format: chọn Adafruit GFXbitmapFont , sau đó ấn Generate Code. Bảng ở dưới sẽ cho chúng ta một đoạn địa chỉ của ảnh bitmap như trong hình, việc còn lại là copy toàn bộ dán vào code của bạn

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

Code arduino

Ta sẽ sử dụng hàm drawBitmap() để xuất hình ảnh lên Lcd

void drawBitmap(int16_t x, int16_t y, const uint8_t *bitmap, int16_t w, int16_t h, uint16_t color);

 • x,y tọa độ đặt ảnh
 • bitmap: Tên ảnh bitmap vừa đặt
 • w,h: chiều dài, chiều rộng của ảnh
// Khai báo 2 thư viện SPI và TFT LCD
#include "SPI.h"
#include "TFT_22_ILI9225.h"
 
// khai báo các chân kết nối
#define TFT_RST 8  // Chân Reset
#define TFT_RS 9   // Chân RS
#define TFT_CS 10  // Chân SS
#define TFT_SDI 11  // Chân MOSI
#define TFT_CLK 13  // Chân SCK
#define TFT_LED 3  // Nối với chân nào cũng được, không có cũng không sao =)))
 
#define TFT_BRIGHTNESS 200 // định độ sáng của đèn nền
 
// Khai báo thứ tự chân RST --> RS --> CS --> LED --> BRIGHTNESS
TFT_22_ILI9225 tft = TFT_22_ILI9225(TFT_RST, TFT_RS, TFT_CS, TFT_LED, TFT_BRIGHTNESS);
 
void setup() {
 // Khởi tạo màn hình tft
 tft.begin();
}
void loop() {
 tft.drawBitmap(0, 0, tux, 60, 60, COLOR_WHITE);
}

Kết quả

#3 Hướng dẫn lập trình LCD TFT 2.0″-hiển thị ảnh bitmap

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN